Lý lịch khoa học – Ths. Nguyễn Quỳnh Trang

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và Tên: NGUYỄN QUỲNH TRANG
2 Năm sinh:  24/08/1987 3 Nam/Nữ: NỮ
3 Học hàm:                     Năm đạt học hàm:Học vị: Thạc sĩ             Năm đạt học vị:  2013
 
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
1. Đại học ĐH Thương mại  Kế toán tài chính 2009
2. Thạc sĩ ĐH Thương mại Kế toán 2013
     3. Quá trình công tác
Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ tháng 10/2009 đến na Giảng dạy và nghiên cứu khoa học. –  Nguyên lý kế toán.-  Kế toán quản trị

–  Kế toán ngân hàng

–  Kế toán HCSN

 

Bộ môn Kế toán quản trị, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Thương mại.

4. Các hướng nghiên cứu:

– Kế toán quản trị

– Kế toán ngân hàng

 5. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

 

TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố Loại công trình
I Đề tài NCKH cấp Bộ
1 Đánh giá cải cách hệ thống kế toán Việt Nam kể từ sau năm 1995 đến nay Thành viên tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ(2011 – 2012) Đề tài NCKH cấp Bộ 
II Đề tài NCKH cấp cơ sở
1 Nghiên cứu giải pháp áp dụng mô hình kế toán quản trị theo hướng tinh gọn tại các DN sản xuất ở Việt Nam Chủ nhiệm đề tài Đề tài NCKH cấp cơ sở (2012- 2013) Đề tài NCKH cấp cơ sở
2 Nghiên cứu  tính hữu ích của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyết định của Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chủ nhiệm đề tài Đề tài NCKH cấp cơ sở (2014- 2015) Đề tài NCKH cấp cơ sở
III Bài báo khoa học
1 Giải pháp phát triển dịch vụ kế toán ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay Tác giả Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập (Số tháng 12/2011)
2 Cần sớm hoàn thiện cơ chế tài chính đối với cơ quan báo chí Tác giả Tạo chí Kinh tế và Dự báo (Số tháng 3/2012)
3 Tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp trực tiếp – Những ưu điểm và hạn chế  Tác giả Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập (Số tháng 4/2013)
4 Nâng cao vai trò chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của các DN Viêt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả Tạp chí Kinh tế dự báo (Số tháng 9/ 2014)
5 Đổi mới công tác đào tạo kế toán kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả Tạp chí khoa học thương mại (Số tháng 12/ 2014)
IV Hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học quốc gia
1 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội –  vấn đề đặt ra đối với các trường đào tạo khu  vực Tây Bắc Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhâp”, Tháng 9/2012 
2 Phát triển dịch vụ kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng tác giả Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 2 “Hội nhập: Cơ hội và thách thức”, Tháng 5/2012
3 Quản lý Nhà nước về sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế : “Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại”, Tháng 5/2014
4 Mô hình đào tạo đại học của Nhật Bản bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam, Tháng 11/2015 
5 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Tác giả Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ Tháng 12/2015
6 Gia nhập AEC,TTP-  Thời cơ và thách thức đối với thị trường dịch vụ kiểm toán Việt Nam Tác giả Hội thảo quốc tế “ Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức” Tháng 5/2016
7 Hội nhập lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong AEC, TPP – Những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo cử nhân kế toán tại Vệt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới đào tạo kế toán kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TTP, AEC”,  Tháng 11/2016
8 Quá trình đổi mới giáo dục đại học với hình thức tự chủ tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia “ Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, Tháng 3/2017

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>