Lý lịch khoa học – ThS. Lưu Thị Duyên

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Lưu Thị Duyên                                 Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:        22/02/1974                Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Thạc sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2001, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán

 

Email: luuthiduyen2202@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đai học Thương mại; Ngành học: Kế toán ; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1996; Bằng đại học 2:……;  Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Năm cấp bằng: 2001; Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương mại
  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

Tên luận án:….

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm  
  Từ 1996 đến nay Trường Đại học Thương mại Giảng viên (kế toán, kiểm toán)  
         
  IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

4.1. Các bài báo khoa học được công bố  

TT

Tên bài báo

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm

công bố

 
1 Một số vấn đề trong tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam Tác giả Tạp chí khoa học Thương mại 2007  
2 Trách nhiệm xã hội – lợi ích và  nghĩa vụ của doanh nghiệp Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2008  
3 Giải pháp kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại đáp ứng nhu cầu xã hộ Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2008  
4 Tái cấu trúc doanh nghiệp công thương Việt Nam. Những vấn đề cần bàn sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Thành viên Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2010  
5 Công nghiệp ô tô Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập Tác giả Tạp chí Con số và sự kiện

 

2015  
6 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EAEU có hiệu lực: Cuộc chơi mới

 

Tác giả Tạp chí Con số và sự kiện

 

2016  
7 Xuất nhập khẩu- điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam Tác giả Tạp chí Con số và sự kiện

 

2017  
 4.2. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo  

TT

Tên sách Chủ biên hoặc

thành viên

Năm / Nhà xuất bản

 
1 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại Thành viên 2009/NXB Giáo dục Việt Nam  
2 Giáo trình Kế toán tài chính (Trường đại học Thương mại) Thành viên 2010/NXB Thống kê  
3 Giáo trình Kế toán Pháp Mỹ (Trường đại học Thương mại) Thành viên 2012/ NXB Thống kê  
4 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Thành viên 2016/NXB Thống kê  
 4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN

các cấp

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên

Tình trạng

 
Hoàn thiện công tác kế toán công cụ tài chính trong các  doanh nghiệpViệt nam.

-Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

2000-2001 Thành viên Đã nghiệm thu  
Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty cổ phần xây lắp vật tư kỹ thuật- Đề tài NCKH cơ sở 2007- 2008 Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu  
Tính minh bạch trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009- 2010 Thành viên Đã nghiệm thu  
Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong việc lập hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại Việt Nam-

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

2010-2011 Thành viên Đã nghiệm thu  
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2012- 2013 Thành viên Đã nghiệm thu  
Hoàn thiện việc xây dựng mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.- Đề tài NCKH cơ sở 2013- 2014 Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu  
Nghiên cứu quy trình phân tích áp dụng trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập- Đề tài NCKH cơ sở 2014- 2015 Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu  
Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2016- 2017 Thư ký Đang thực hiện  

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>