Lý lịch khoa học – ThS. Lương Thị Hồng Ngân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lương Thị Hồng Ngân                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1985                      Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình            Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Thạc sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2013

Chức danh nhà giáo cao nhất:                                Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

 

E-mail: nganlth249@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành học: Kế toán – Kiểm toán

Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt nghiệp: 2007          Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Năm cấp bằng: 2013                                                Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt (TOEFL IBT 497 khung châu Âu B)


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2009 – nay Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013 Đề tài cấp Bộ Thư ký đề tài
2 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN VN hiện nay 2016-2017 Đề tài cấp Bộ Thành viên
3 Vận dụng kế toán công cụ phái sinh tiền tệ cho mục đích phòng ngừa rủi ro tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” 2011-2012 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng sửa đổi, bổ sung Luật kế toán 2014 2014-2015 Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC tại Việt Nam 2016-2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các bài viết đã công bố
Năm công bố Tên sách, bài báo, các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách,       mã số đề tài Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)
2010 Tái cấu trúc doanh nghiệp công thương Việt Nam – Những vấn đề cần bàn sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, trường đại học Thương Mại Tác giả
2010 Nâng cao năng lực cạnh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam theo lộ trình mở cửa WTO Hội thảo quốc tế “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, trường đại học Thương Mại

 

Tác giả
2011 Quản trị chiến lược dựa trên tri thức – Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam Hội thảo quốc tế “Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng”, trường đại học Thương Mại. Tác giả
2015 Bàn về kế toán và chế độ thuế hộ kinh doanh- thực trạng và giải pháp Hội thảo quốc tế “Kinh tế phu chính thức. Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế”, trường Đại học Thương mại Tác giả
2015 Trao đổi về mô hình đại học 2.0 Hội thảo quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam”, trường đại học Thương Mại Tác giả
2013 Một số gợi ý xây dựng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại. Tạp chí khoa học kiểm toán – tháng 7/2013 Tác giả
2014 Bàn về kiểm soát nội bộ trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Tạp chí khoa học kiểm toán – tháng 6/2014

 

Tác giả
2014 Để phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Tạp chí kinh tế dự báo số 8/2014

 

Tác giả
2016 Lao động kế toán hội nhập AEC Tạp chí kinh tế dự báo số 7/2016 Tác giả
2017 Lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) với ngành ngân hàng Việt Nam trước cách mạng công nghiệp 4.0 – Một số trao đổi Hội thảo cấp trường “Tài chính – Ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) Tác giả
2018 Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) – nghiên cứu trong trường hợp chống chuyển giá ở Việt Nam Tạp chí kinh tế dự báo số 01/2018 Tác giả
  1. Các giáo trình đã tham gia
Năm xuất bản Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên Nhà xuất bản
         

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>