Lý lịch khoa học – ThS. Lại Thị Thu Thủy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lại Thị Thu Thủy                      Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1982          Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán

Fax:                                                                      Email: laithuyvcu@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành học: Kế toán                                  Chuyên ngành: Kiểm toán

Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 2004

Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán và Phân tích kinh doanh

Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt (IELTS 6.5)
 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

+ 03/2005-9/2009

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

+ 9/2009 – nay

Trường Đại học Thương Mại

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1. Kiểm toán nội bộ tại các trường Đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội

2012

Đề tài NCKH cơ sở

Thành viên tham gia

2. Nghiên cứu lý thuyết “Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán” và thực trạng tại Việt Nam

2014

Đề tài NCKH cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

3. Nghiên cứu lý thuyết “Chất lượng kiểm toán” và thực trạng công tác quản lý chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

2016

Đề tài NCKH cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

 

  1. Các bài báo khoa học đã công bố
TT Tên bài báo  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Nămcông bố
1 Nội dung kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam Tác giả Tạp chí Thương Mại, số 23 2009
2 Thời cơ, thách thức và hướng đi cho doanh nghiệp công thương Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế – Đại học thương mại  2010
3 Một số tiêu chuẩn đánh giá phục vụ việc kiểm toán hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm do kiểm toán nội bộ thực hiện Tác giả Tạp chí Kiểm toán, Số 4 (125) 2011
4 Phát triển việc thực hiện kiểm toán theo chu trình trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thời hội nhập Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và Cạnh tranh”, Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại, Thành phố Hồ Chí Minh (12-2011) 2011
5 Báo cáo kiểm toán có yếu tố tùy thuộc nên hiểu là báo cáo chấp nhận từng phần hay báo cáo chấp nhận toàn phần Tác giả Tạp chí Kiểm toán, số 4 (137)(04-2012) 2012
6 Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng đến quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Tác giả Tạp chí Kiểm toán, số 5 (138) (05-2012) 2012
7 Các bước đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộ  tại các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán (Số 63-3-2013) 2013
8 Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán. Đồng tác giả Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 05/2013) 2013
9 Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán: Sự tồn tại khách quan? Đồng tác giả Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán (Số 70-8-2013) 2013
10 Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán Tác giả Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 7/2014) 2014
11 Kiểm toán môi trường – Một dịch vụ đầy tiềm năng Đồng tác giả Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (Số 11(136)) 2014
12 Bàn về phương pháp dạy học dựa trên tình huống trong kế toán và kiểm toán Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Đại học ở Việt Nam” (05/2015) 2015
13 Đo lường chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính trên địa bàn Hà Nội Tác giả Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Số chuyên đề tháng 12/2015) 2015
14 Hoạt động quản lý thuế khu vực kinh tế phi chính thức Đồng tác giả Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán (Số 98- 12/2015) 2015
15 Quản lý thuế khu vực kinh tế phi chính thức tại Zimbabwe – bài học cho thu ngân sách tại thành phố Hà Nội Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố “Các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” (01/2016) 2016
16 Kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: “Cơ hội và thách thức”, (04/2016) 2016
17 Chất lượng kiểm toán và đo lường chất lượng kiểm toán; Đề xuất một khuân mẫu thống nhất và mô hình cho nghiên cứu thực nghiệm Đồng tác giả Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 11/2016) 2016
18 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán: nghiên cứu tại Việt Nam Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC” (11/2016) 2016
19 Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành kế toán và kiểm toán tại Việt Nam Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế” (7/2017) 2017
20 Các lý thuyết huy động cho nghiên cứu về kiểm toán và chất lượng kiểm toán Tác giả Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Số 498- tháng 7/2017) 2017
21 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập: nghiên cứu khách hàng kiểm toán là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Công thương (Số 10- tháng 9/2017) 2017
22 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập: đánh giá của khách hàng kiểm toán là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 10/2017) 2017
  1. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc thành viên Năm / Nhà xuất bản
1 Kiểm toán căn bản – Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Đồng chủ biên 2013/NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
2 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Thành viên 2016/NXB Thống kê

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>