Lý lịch khoa học – ThS. Hoàng Thị Tâm

1.      Thông tin cá nhân
1. Họ và tên: HOÀNG THỊ TÂM
2. Năm sinh: 1981                                                                                                                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm:

Học vị:  Thạc sỹ

2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán DNTM 2003
Thạc sỹ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2012
Tiến sỹ      

 

3. Quá trình công tác

Thời gian (từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

 
2003 – 2008 Kế toán Kế toán Tổng công ty cổ phần tài chính dầu khí Việt Nam  
2009 – 2017 Giảng viên Thống kê – Phân tích Trường Đại học Thương mại  
         
         
         
4.. Các công trình khoa học được công bố

TT

Tên bài báo Tác giả hoặc  đồng tác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Năm công bố

 
1 Đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch ở Việt Nam trong điều kiện áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch” Đồng tác giả Đã nghiệm thu 2012-2013  
2 Một số vấn đề về hạch toán kế toán hoạt động ủy thác đầu tư tại các doanh nghiệp hiện nay Đồng tác giả Tạp chí Kiểm toán số 9 (118)    
3 Bàn về kế toán chi phí đi vay khi áp dụng chuẩn mực kế toán số 16 Tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 60 – 10 – 2012    
4 Sau 5 năm thực hiện luật quản lý thuế đã thay đổi căn bản phương thức và hiệu quả quản lý thu thuế Tác giả Tạp chí thị trường giá cả số T8/2012    
5 Góp ý về hai dự thảo luật thuế Tác giả Tạp chí thị trường giá cả số T5/2013    
6 Hoạch toán vận tải kinh tế đường sắt Tác giả Tạp chí thị trường giá cả số T6/2013    
7 Một số bất cập khi xác định chi phí nhân công của dự toán chi phí xây dựng hiện nay

 

Tác giả Tạp chí Giao thông vận tải số T4/2014    
8 Những bất cập của NĐ15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và sự cần thiết sửa đổi thay thế Tác giả Tạp chí Giao thông vận tải số 5/2016    
9 Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng ở Hà nội Đồng tác giả Tạp chí Giao thông vận tải số 5/2017    

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>