Lý lịch khoa học – ThS. Đào Ngọc Hà

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Đào Ngọc Hà                                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1984                                                Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình.         Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Thạc sỹ                         Năm nhận trình độ cao nhất: 2012

Chức danh nhà giáo cao nhất:                                Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

E-mail: daoha@tmu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Ngành học: Kế toán

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2005

Loại tốt nghiệp: Khá

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

  1. Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL ITP


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005-2006 Công ty TNHH điện tử Daewoo Hanel Kế toán viên tại công ty TNHH điện tử Daewoo Hanel
2006 – 2008 Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
2008 – 2012 Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán
2012 -2014 Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toánPhó chủ tịch Công đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán
2015- 2018 Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học Phó chủ tịch Công đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Vận dụng chuẩn mực kế toán VN số 15 “Hợp đồng xây dựng” để hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu HĐXD tại công ty 789- Bộ quốc phòng 2010 Trường Thành viên
2. Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán Âu Lạc 2010 Khoa( Sau đại học) Chủ trì
3. Thiết kế hệ thống thông tin cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa 2011 Bộ Thành viên
4. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013 Bộ Thành viên
5. Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt nam theo hướng Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2014 2014 Trường Thành viên
6. Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN VN hiện nay 2016-2017 Bộ Thành viên
  1. Các bài báo khoa học đã công bố

Năm công bố

Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố

Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)

2007 Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia thương mại điện tử; Hội thảo Quốc tế về Công nghệ thông tin và phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế mới Tác giả
2008 Một số trao đổi về thuế VAT Hội nghị khoa học bộ môn Kiểm toán Tác giả
2009 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Kế toán đáp ứng nhu cầu xã hội Hội nghị khoa Kế toán Kiểm toán Tác giả
2010 Tiêp tục đổi mới để Khoa Kế toán Kiểm toán  trở thành 1 tổ chức cung ứng giá trị gia tăng và kiến tạo tri thức mới Kỷ yếu hội thảo khoa Kế toán Kiểm toán  Tác giả
2011 Một số điểm lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2014 Một số trao đổi về luận văn thạc sỹ chuyên ngành kế toán, kiểm toán trường đại học thương mại Kỷ yếu hội thảo khoa Kế toán Kiểm toán Tác giả
2014 Bàn về kiểm soát nội bộ trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ việt nam Tạp chí Khoa học kiểm toán Đồng tác giả
2014 Một số trao đổi về giá gốc và giá trị hợp lý trong kế toán Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2014 Chọn mẫu phi thống kê trong thử nghiệm kiểm soát  Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2014 Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia; Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2015 Một số sai sót thường gặp trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2015 Một số lưu ý về chứng từ áp dụng cho năm tài chính 2015 Hội nghị khoa Kế toán Kiểm toán Tác giả
2016 Quy định về đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên Hội thảo bộ môn Kiểm toán Tác giả
2016 Một số trao đổi về quá trình thực tập tốt nghiệp sủa sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp Hội nghị Khoa Kế toán Kiểm toán Tác giả
2016 Lao động kế toán kiểm toán cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập AEC Kinh tế dự báo 7/2016 Đồng tác giả
2018 Xây dựng phòng thực hành kế toán ảo cho SV Khoa KTKT Họi thảo khoa học Khoa KTKT – 2018
2018 Bàn về quy trình xây dựng và quá trình soát xét số liệu các công ty xây lắp của các công ty kiểm toán độc lập Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 3/2018 Tác giả

 3. Các giáo trình đã biên soạn

TT

Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Nhàxuất bản

Năm

xuất bản

1

Kế toán quốc tế

(Trường Đại học Thương Mại)

Thư ký Thống kê 2012
2

Kiểm toán căn bản

(Trường Đại học Thương Mại)

Biên soạn chương 3  “ Các phương pháp kiểm toán” Thống kê

2016

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>