Lý lịch khoa học – ThS. Đặng Thị Thư

I. Thông tin cá nhân

1 Họ và Tên:   Đặng Thị Thư
2 Năm sinh:  1965 3 Nam/Nữ:  Nữ
3 Học hàm:Năm đạt học hàm:

Họcvị:  Thạc sĩ                      Năm đạt họcvị: 1999

 II. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1987
Thạc sỹ ĐH Thương mại Kinh tế các ngành sx và dịch vụ 1999
 3. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1988 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại

Thuong mai University

 

   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

 

TT

Tên công trình  Tác giả hoặc đồng tác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng)

Loại công trình

1 Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay Thành viên Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới Đề tài cấp bộ
2 Hoàn thiện nội dung, phương pháp xác định chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm Đại học Thương mại Đề tài cấp trường
3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam- Kết quả và vấn đề đặt ra. Tác giả. Tạp chí  Thương nghiệp và thị trường Việt Nam Bài báo
4 Nam Phi- Đầu tàu phát triển của Châu Phi. Tác giả. Tạp chí Những vấn đề kinh tế Thế giới  
5 Phân cấp quản lý khu công nghiệp ở Việt Nam và nhữmg vấn đề đặt ra. Tác giả. Tạp chí Châu Phi và Trung Đông.  
6 Liên bang Nga với việc mở rộng quan hệ với ASEAN. Tác giả. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay  
7 Những dấu hiệu khủng hoảng tài chính kinh tế Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ khủng hoảng kinh tế Thai Lan năm 2007.

 

Tác giả. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  
8 Trung Quốc- đối tác nông nghiệp quan trọng của Châu Phi trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

 

Tác giả. Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  
9 Tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa trường đại học và doanh nghiệp. Tác giả. Hội thảo KH quốc gia, Trường ĐH Thương mại  
10 Cần sớm gia nhập công ước viên về mua bán hàng hoá Quốc tế.

 

Tác giả. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại,  
11 Kỳ vọng lớn vào dệt may Việt Nam. . Tác giả. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại,  
12 Lãi suất và những chiêu lách luật của ngân hàng Tác giả. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại  
13 Những đặc điểm kinh tế chủ yếu của Hội đồng hợp tác kinh tế vùng Vịnh (GCC) Đồng tác giả Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  
14 Ngăn chặn sự biến động mạnh của CPI. Tác giả. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại.  
15 Lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam. Đồng tác giả

 

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  
16 Phát triển kinh tế Ăngola trong thời gian gần đây. Tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  
17 Hệ thống phân phối – cần giảm bớt khâu trung gian. Tác giả. Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.  
18  Quan hệ kinh tế  thương mại Mỹ và BRICS. Đồng tác giả Tạp chí Châu Mỹ ngày nay  
19 Đi tìm lời giải cho bài toán xây dựng thương hiệu thủy sản. Tác giả. Tạp chí Con số sự kiện  
20 Những nền tảng và cơ hội mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ Tác giả. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay  
21 Xuất khẩu nông sản Việt Nam – Thực trạng và giải pháp. Tác giả. Tạp chí Con số sự kiện  
22 Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

 

Đồng tác giả

 

Hội thảo KH quốc tế Trường ĐH Thương mại  
23 Nâng cao vị thế hàng Việt ở thị trường nông thôn. Tác giả. Tạp chí Con số sự kiện  
24 Nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bền vững. Tác giả. Tạp chí Con số sự kiện  
25 Giáo trình Lý thuyết thống kê Thành viên Đại học Thương mại Giáo trình
26 Giáo trình Nguyên lý thống kê Thành viên Đại học Thương mại  
27 Bài tập Nguyên lý thống kê    Đại học Thương mại  
28 Bài tập Thống kê thương mại   Đại học Thương mại  
29 Bài tập Thống kê kinh doanh   Đại học Thương mại  

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>