Lý lịch khoa học – Ths. Đàm Bích Hà

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: ĐÀM BÍCH HÀ
2 Năm sinh:  1986 3 Nam/Nữ:  NỮ
4 Học hàm:                   Năm đạt học hàm:

Học vị:     ThS                   Năm đạt học vị:   2011

        2. Quá trình đào tạo
  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2011
     3. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 8/2008 – nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại

  4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
  Kế toán tài chính      
I Đề tài cấp Bộ      
II Đề tài cấp Trường      
1 Kế toán bán hàng và kết quả hoạt động bán hàng tại công ty Honda Việt Nam theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Thương mại, 2011 Đề tài cấp Trường
III Bài báo      
1 Kế toán bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay Tác giả Tạp chí Khoa học thương mại Bài báo
2 Actual state of and trend in the

Application of information system

in Vietnamese Agencies and

Enterpires

Tác giả

 

Research Journal of

Finance and

Accounting

Bài báo
3 VietNamese commercial banks in

global interration context:

opportunities, challenges and

recommendations

Tác giả

 

Accounting and

Finance Research

Bài báo
4 The system of management accounting information to support decision making business Tác giả

 

Accounting and

Finance Research

Bài báo
IV Hội thảo      
1 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho Tây bắc – thực trạng và giải pháp Tác giả “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập” (đại học Thương mại – Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2012)

 

Bài báo
2 “Chất lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – đại học Lao động xã hội – thực trạng và giải pháp” Tác giả Đổi mới đào tạo kế toán – tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập (Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2014- Trường ĐH lao động xã hội )

 

Bài báo
3 Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Cơ hội và thách thức Tác giả Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất. (Kỷ yếu hội thảo quốc tế – 2015) Bài báo
4 Opportunities and chanllenges for Vietnam small and medium sized-enterprises’ sustainable business development in the context of trans-pacific partnership agreement conclusion (TPP) Tác giả Hội thảo khoa học quốc

tế tại Đài Loan

“Managing dynamic

changes on Asian

(TPP)

business and

economics”

Bài báo
5 IFRS – cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam Tác giả Hội thảo quốc gia “IFRS- cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam” 2016 Bài báo
IV Giáo trình      
1 Kế toán trong Doanh  nghiệp kinh doanh dịch vụ Thành viên 2017/NXB Tài chính Tham khảo

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>