Lý lịch khoa học – Ths. Chu Thị Huyến

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: CHU THỊ HUYẾN
2 Năm sinh:  1986 3 Nam/Nữ:  NỮ
4 Học vị:      Thạc sỹ       Năm đạt học vị:                          2012
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2008
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2012
  


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2008 – Nay Giảng viên Kế toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng) Loại công trình
BÀI BÁO
1 Ảnh hưởng của việcgia nhập WTO đến thị

trường bán lẻ ở Việt Nam

Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế: Hộinhập, hợp tác và cạnh tranh (2011) Báo
2 Công tác đào tạonghề cho lao động nông

thôn phục vụ phát triển

kinh tế xã hội trên địa

bàn tỉnh Sơn La. Thực

trạng và giải pháp

Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhâp”, (2012)  Báo
3 Về sự song hành của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam  Tác giả Tạp chí Kinh tế và Dự báo (T5/2015) Báo
4 Thông tư 53/2006/TT_BTC: Cần sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh mới  Tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo (2016) Báo
5 Về một số quy định trong Luật kế toán 2015  Tác giả Tạp chí kế toán & kiểm toán, số 3/2017  Báo
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1 Thực trạng kế toán thuế thunhập cá nhân tại trường Đại

học Thương Mại

2011/2012 Thành viên Đã nghiệm thu
2 Đánh giá cải cách hệ thống kế toán Việt Nam kể từ sau năm 1995 đến nay 2011/2012 Thành viên Đã nghiệm thu
3 Nghiên cứu vận dụng môhình kế toán trách nhiệm

trong doanh nghiệp

2014/2015 Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>