Lý lịch khoa học – ThS. Cao Hồng Loan

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Cao Hồng Loan                         Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1983          Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thường Tín, Hà Nội                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): bộ môn Kiểm toán, khoa Kế toán – Kiểm toán

Fax:                                                                      Email: loan3583@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                            Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Ngành học: Kế toán                               Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kiểm toán;                            Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh2. Mức độ sử dụng:Mức độ sử dụng:

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 đến nay Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương Mại Giảng dạy
     

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 2008-2009 Cấp trường Chủ nhiệm
2 Hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh thương mại ở các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 2009/2010 Cấp Bộ Thành viên
3 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN VN hiện nay 2016/2018 Cấp Bộ Thành viên
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Vai trò của kế toán quản trị trong điều hành doanh nghiệp 2014 Tạp chí Kinh tế và dự báo
2 Nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 2014 Tạp chí Kinh tế và dự báo
3 Phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng: nhìn từ Thái Lan, Nhật Bản 2016 Tạp chí Kinh tế và dự báo
4 Những thách thức đối với kế toán quản trị tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hiện nay 2016 Tạp chí Kinh tế và dự báo
5 Xây dựng chuẩn mực kế toán trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam 2018 Tạp chí Kinh tế và dự báo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>