Lý lịch khoa học – PGS.TS. Phạm Đức Hiếu

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Đức Hiếu                                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1970                                  Nơi sinh: Lạng sơn

Quê quán: Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2007 – CH Pháp

Chức danh khoa học cao nhất: PGS          Năm bổ nhiệm: 2011

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Kiểm toán

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại

Email: hieuphamduc@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Kế toán

Nước đào tạo: Việt nam                              Năm tốt nghiệp: 1990

Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán             Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

  • Tiến sĩ chuyên ngành: QTKD – Kế toán, kiểm toán (Controle de gestion)

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, France

Tên luận án: Controle et Performance des coentreprises internationales au Vietnam (Control and Performance of International Joint-Ventures in Vietnam)

3. Ngoại ngữ: 1. Anh

2. Pháp

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1991-2002 Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại Giảng viên
2003-2007 Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, France NCS
2007-8/2016 Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại Giảng viên
9/2016 – 6/2017 Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, USA Thực tập sau tiến sĩ
6/2017 – nay Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 

1

Đạo đức nghề nghiệp và giảng dạy đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán trong các trường đại học kinh tế ở Việt nam 2013 Đề tài cơ sở  

Chủ nhiệm

2 Đánh giá cải cách hệ thống kế toán doanh nghiệp 2012 Đề tài cấp Bộ Thành viên
3 Nghiên cứu giải pháp áp dụng kế toán môi trường trong các DN Việt nam 2011 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm
4 Kế toán TSCĐ vô hình tại Tập đoàn VNPT 2010 Đề tài cấp Bộ Thành viên
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Điều chỉnh lợi nhuận của DNNY trên thị trường chứng khoán Việt nam: Phân tích thực nghiệm và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng 2018 Tạp chí Khoa học Thương mại
2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức KTQT trong DN: Khảo sát trường hợp các DNSX Giấy Việt nam 2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
3 Mối quan hệ giữa quản trị công ty và công bố thông tin môi trường của các DN niêm yết trên TTCK Việt nam 2017 Tạp chí Khoa học Thương mại
4 Nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính – Đánh giá của DN FDI tại Việt nam 2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
5 Nghiên cứu mức độ áp dụng KTQT tại các DNSX ngành giấy ở Việt nam 2017 Tạp chí Công thương
6 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán độc lập: Nghiên cứu khách hàng kiểm toán là các DN FDI Việt nam 2017 Tạp chí Công thương
 

7

Management Accounting Practices in Vietnam Manufacturing Companies: An Empirical Study in Hanoi, Vinh Phuc and Phu tho 2017 Proceedings: The third International Conference on Accounting and Finance 2017 (ICOAF)
 

8

Chất lượng kiểm toán và đo lường chất lượng kiểm toán: Đề xuất một khuôn mẫu thống nhất cho mô hình nghiên cứu thực nghiệm 2016 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 

9

Áp dụng KTQT trong các DNSX ở Việt nam: nghiên cứu thực nghiệm tại Hà nội, Vĩnh Phúc và Phú thọ 2016 Khoa học Thương mại
 

10

Áp dụng chuẩn mực BTCT quốc tế tại Việt nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế Việt nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức
11 Factors Affecting Behavioral Intention towards Electronic Tax Filing Adoption in Vietnam 2016 Proceedings: Managing Dynamic Changes on Asian Business and Economics
 

12

Nghiên cứu các nhân tố tác động tới quyết định sử dụng hệ thống khai thuế điện tử của người nộp thuế tại Việt nam 2015 Khoa học Thương mại
13 Factors influencing the voluntary disclosure of Vietnamese listed companies 2015 Journal of Modern Accounting and Auditing (English)
14 Thuế đối với khu vực kinh tế phi chính thức: Các nhân tố tác động tới tuân thủ thuế của hộ kinh doanh tại Hà nội 2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế
15 Các nhân tố ảnh hưởng tới vận hành hệ thống kế toán tại các DN nhỏ và vừa của Việt nam 2014 Khoa học Thương mại
 

16

Giám đốc điều hành và thành quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam 2014 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh hiện đại
 

17

Problems and Conflicts in Managing International Joint Ventures in Vietnam 2013 Philippine Management Review (English)
 

18

Công bố thông tin trên Internet : khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc VN30 2013 Phát triển kinh tế
 

19

Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2012 Phát triển kinh tế
 

20

Knowledge-based Economy and Necessity for Human Resource Accounting in Enterprise 2012 Journal of Economic Development (English)
 

21

Corporate Social Responsibility: a study on awareness of managers and consumers in Vietnam 2011 Accounting and Taxation Journal (English)
 

22

Factors affecting the implementation and reporting of Corporate Social Responsibility in Vietnam 2011 Economic Development Review (English)
 

23

Trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán tài chính 2011 Tạp chí Kiểm toán
 

24

Kế toán chi phí môi trường trong doanh nghiệp – các hạn chế của kế toán chi phí truyền thống 2010 Phát triển kinh tế
 

25

Kế toán theo giá trị hợp lý: các tranh luận và liên hệ thực tế tại Việt nam 2010 Phát triển kinh tế
 

26

Khái niệm trung thực và hợp lý trong kiểm toán tài chính 2010 Khoa học Thương mại
 

27

Thẻ cân bằng điểm và đo lường hoạt động của các DNNVV Việt nam 2009 Nghiên cứu kinh tế

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>