Lý lịch khoa học – PGS. TS. Hà Thị Thúy Vân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: HÀ THỊ THUÝ VÂN
2 Năm sinh:  1980 3 Nam/Nữ:  NỮ
4 Học hàm: Phó giáo sư.     Năm đạt học hàm: 2018Học vị:      TIẾN SĨ           Năm đạt học vị: 2012
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2002
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2006
Tiến sĩ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2012
     3. Quá trình công tác

 

Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Tháng 8/2002 – 5/2005 Kế toán Kế toán, Kiểm toán Công ty CP Bạch Đằng 8
Tháng 5/2005-8/2008 Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học LĐXH
Tháng 8/2008 – Đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
Kế toán tài chính
I Đề tài cấp Bộ
1 Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình” 2016-2017 Chủ nhiệm Đề tài cấp tỉnh
2 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN VN hiện nay 2016-2017 Thành viên Đề tài cấp Bộ
II Đề tài cấp Trường
1 Nghiên cứu chuẩn mực kế toán số 19 Hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm 2012-2013 Chủ nhiệm Đề tài cấp Trường
2 Kế toán tài sản đầu tư tài chính trong doanh nghiệp – Vận dụng trong điều kiện áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC” 2015-2016 Chủ nhiệm Đề tài cấp Trường
3 Nghiên cứu hoàn thiện khuôn mẫu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam 2016-2017 Chủ nhiệm Đề tài cấp Trường
III Bài báo
1 Intellectual Capital Accounting – Value and Benefits for the Sustainable Development of Enterprises Tác giả Research Journal of Finance and Accounting Bài báo
2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế cá nhân tại Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại số 104/2017 Bài báo
3 Actual state of and trend in the Application of information system in Vietnamese Agencies and Enterpires Tác giả Research Journal of Finance and Accounting Bài báo
4 VietNamese commercial banks in global interration context: opportunities, challenges and recommendations Tác giả Accounting and Finance Research Bài báo
5 Đề xuất hướng dẫn về kế toán các khoản trợ cấp của Chính Phủ cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế  Tác giả Khoa họcThương mại Bài báo
6 Đánh giá chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập Tác giả Khoa họcThương mại Bài báo
IV Hội thảo
1 Opportunities and challenges for the sustainable business development of VietNam small and medium sized-enterprises in the context of trans-pacific partnership argreement conclusion (TPP) Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế tại Đài Loan “Managing dynamic changes on Asian business and economics”
2 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán – kiểm toán tại doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả Hội thảo khoa học quốc gia-ĐHKTQD(ISBN: 978-604-946-278-8)
3 Áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam trong xu thế hội nhập kế toán quốc tế: Cơ hội và thách thức Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế-ĐH Thương mại (ISBN: 978-604-55-2338-4)
4 Phát triển bền vững tại Việt Nam: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế-ĐHKTQD(ISBN: 978-604-946-314-3)
5 Vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh không chính thức trên địa bàn Hà Nội Tác giả Hội thảo khoa học quốc tế-Hội kế toán kiểm toán Việt Nam(ISBN: 978-604-79-1468-5)
IV Giáo trình
1 Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ(Trường Đại học Thương Mại) Thành viên 2014/NXB Thống kê Giáo Trình
2 Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp Thành viên 2016/NXB Thống kê Giáo Trình
3 Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Chủ biên 2016/NXB Tài chính Tham khảo
4 Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chủ biên 2017/NXB Tài chính Tham khảo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>