KẾ HOẠCH ĐOÀN TN TRIỂN KHAI LỚP HC LẦN I, HỌC KỲ I, 2018-2019

NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 1 KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN PHONG TRÀO ĐOÀN TN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
1. Giải cầu lông KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN mùa 2018-2019
Thành phần: SV chính qui Khoa KT-KT và Chi đoàn giáo viên
Đề nghị bí thư các chi đoàn tập hợp các bạn sinh viên có khả năng và mong muốn tham gia giải cầu lông để đăng ký với ban tổ chức.
Thời gian dự kiến: Thứ 7, Chủ nhật, 29+30/9/2018
Danh sách sinh viên tham dự (gồm họ tên, số điện thoại, facebook, lớp HC) gửi về cho trưởng tiêu ban phụ trách tổ chức: Phan Xuân Cường – 51DD, email: mr.cuongpx@gmail.com, SĐT: 01643.667.999.
Thời hạn gửi DS: Trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.
Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trang FACEBOOK Khoa Kế toán – Kiểm toán:
https://www.facebook.com/ketoankiemtoanTMU/
Hoặc tại website của Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại:
http://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn/chuyen-muc/doan-thanh-nien-sinh-vien/doan-thanh-nien

2. Giải bóng đá Khoa Kế toán – Kiểm toán mùa 2018-2019
Đề nghị các bí thư các chi đoàn tập hợp, liên kết các bạn trong khóa có khả năng và mong muốn tham gia giải bóng để thành lập đội (cả Nam + Nữ), để đăng ký với ban tổ chức.
Thời gian dự kiến: Thứ 7 và chủ nhật 18, 19, 27, 28 tháng 10 năm 2018 (Cuối tuần).
Danh sách các đội tham dự (gồm họ tên, số điện thoại, facebook, lớp HC) gửi về cho trưởng tiêu ban phụ trách tổ chức: Bùi Văn Hiếu – 51D3, email: vanhieub9@gmail.com, SĐT: 01669.696.518
Thời hạn gửi DS: Trước ngày 10 tháng 10 năm 2018.
Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trang FACEBOOK Khoa Kế toán – Kiểm toán:
https://www.facebook.com/ketoankiemtoanTMU/
Hoặc tại website của Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại:
http://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn/chuyen-muc/doan-thanh-nien-sinh-vien/doan-thanh-nien

3. Chương trình chào TÂN SINH VIÊN K54D – Kế toán Kiểm toán
Mục đích:
– Tạo không khí vui vẻ, thoải mái và chào mừng năm học mới 2018-2019
– Thể hiện sự quan tâm của Nhà trường, Khoa đến các hoạt động phong trào của sinh viên, đặc biệt là sinh viên K54D mới nhập học
– Quảng bá và xây dựng hình ảnh của Nhà trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp trong nhận thức của sinh viên.
– Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các chi đoàn, sinh viên trong Khoa, góp phần phát triển môi trường sinh hoạt văn hóa tích cực, lành mạnh cho sinh viên trong Khoa.
– Địa điểm : Hội trường H1 Trường ĐH Thương Mại
– Thời gian : Đầu tháng 9 năm 2018.
Khoa và Liên chi đoàn Khoa khuyến khích, mong muốn các bạn SV đoàn viên có năng khiếu nghệ thuật, các đội múa (nhảy), đàn, hát… chủ động đăng ký tham gia chương trình cũng như các hoạt động văn nghệ khác của Khoa và Nhà trường.
Mọi tiết mục đăng ký tham dự, danh sách đăng ký tham gia biểu diễn (gồm họ tên, số điện thoại, facebook, lớp HC) gửi về cho cô Quỳnh Trang, BM Kế toán quản trị – trưởng ban phụ trách văn thể, email: quynhtrang_nqt87@yahoo.com
Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trang FACEBOOK Khoa Kế toán – Kiểm toán:
https://www.facebook.com/ketoankiemtoanTMU/
Hoặc tại website của Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đại học Thương mại:
http://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn/chuyen-muc/doan-thanh-nien-sinh-vien/doan-thanh-nien

4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
Khoa KTKT và Nhà trường khuyến khích các bạn sinh viên đăng ký Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019. Các bạn SV đã tham gia làm nghiên cứu Khoa học có kết quả tốt được cấp chứng nhận nghiên cứu khoa học, được ưu tiên trong quá trình tốt nghiệp, được ưu tiên xét điểm rèn luyện, có cơi hội tham gia hội nghị Khoa học cấp trường và các cấp khác.
DANH MỤC GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, ĐƠN ĐĂNG KÝ, HƯỚNG DẪN LÀM NCKH SV được đăng tải trên website của Khoa, mục tài liệu học tập.
Link: http://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn/danh-muc-huong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-cn-ke-toan-kiem-toan.html
Đơn đăng ký làm nghiên cứu KHSV năm học 2018-2019 gửi về cho cô Mai Anh – Bm Kế toán tài chính (files in và files word). Địa chi email: ms.maianhpham@gmail.com , số điện thoại: 0977.768.929.
Thời gian dự kiến tổ chức NCKH SV năm học 2018 – 2019
– Từ ngày 07/9 đến ngày 18/09 sinh viên đăng ký đề tài.
– Từ ngày 19/9 đến 26/09 xét duyệt đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn trên cơ sở định mức, lập danh sách nộp Nhà trường.
– Từ ngày 27/9 sinh viên làm việc với giáo viên hướng dẫn về việc triển khai đề tài. Kế hoạch cụ thể do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thoả thuận.
– Sinh viên nộp sản phẩm vào ngày 9/3/2019.
– Từ ngày 10/3/2019 đến 17/3/2019 chấm đề tài, chọn đề tài tốt nhất và tập hợp kết quả gửi về phòng Quản lý Khoa học.
– Hội nghị Thông báo kết NCKH học sinh viên cấp Khoa dự kiến tổ chức trong khoảng từ 20/3/2019 đến 9/4/2019
– Từ ngày 10/4/2019 đến 25/4/2019 Tổ chức hội nghị NCKH SV cấp trường.
5. PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ LẬP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐOÀN
PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN
Đã có kết quả học tập của học kỳ II và học kỳ III, đề nghị BÍ THƯ các chi đoàn tiến hành họp và phân loại đoàn viên đúng qui trình và hướng dẫn của đoàn cấp trên. Biểu mẫu danh sách phân loại đoàn viên được đăng tải trên website của Khoa Kế toán – Kiểm toán, mục Đoàn Thanh Niên:
http://ketoankiemtoan.tmu.edu.vn/chuyen-muc/doan-thanh-nien-sinh-vien/doan-thanh-nien
Danh sách kết quả phân loại đoàn viên gửi cho Cô Nguyễn Thu Hoài – Bm Kiểm toán, Phó bí thư liên chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán. Email: hoai.vcu@gmail.com
Hạn gửi danh sách phân loại đoàn viên: Thứ 4, 22 tháng 9 năm 2018. (sau thời hạn trên, bí thư các chi đoàn không gửi kết quả sẽ được xem như chi đoàn không có đoàn viên suất xắc)
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Căn cứ vào kết quả phân loại đoàn viên Học kỳ I và HK II, III năm học 2017 – 2018, các chi đoàn lập danh sách đề nghị khen thưởng:
Danh hiệu đoàn viên HT XSNV: mỗi chi đoàn đề nghị 1 đến 2 đoàn viên. Danh sách ghi rõ: họ và tên, lớp HC, mã SV, kết quả học tập, phân loại đoàn viên 02 năm gần nhất, các hoạt động phòng trào đã tham gia từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018.
Kết quả đề nghị khen thưởng gửi kèm kết quả phân loại đoàn viên cho cô Hoài.
6. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Ngoài các hoạt động văn thể và khoa học ở trên, Khoa Kế toán Kiểm toán dự kiến tổ chức các hoạt động khác như: Hội nghị định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Chương trình tham quan thực tế các doanh nghiệp…
Kế hoạch tổ chức cụ thể sẽ được truyền thông đến từng chi đoàn khi có thông tin chính thức.
7. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
Đề nghị các chi đoàn tiếp tục theo dõi, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên ưu tú trong chi đoàn mình đã được công nhận đối tượng Đảng để sớm đáp ứng đủ tiêu chuẩn được kết nạp Đảng.
Đề nghị các chi đoàn theo dõi, phát hiện các bạn đoàn viên ưu tú có đầy đủ phẩm chất đạo đức, kết quả học tập tốt, năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn TN, được công nhận là ĐOàn viên xuất sắc HK trước, Điểm tích lũy từ khá trở lên. Nhằm giới thiệu cho các cấp Đoàn, Đảng công nhận đối tượng Đảng cho các đồng chí đó. Mọi thủ tục, văn bản đã được đăng tải tại trang FACEBOOK của liên chi đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán tại địa chỉ “Liên Chi Đoàn Khoa D-Vcu”. Chi tiết liên hệ cô Nguyễn Thu Hoài – Bộ môn kiểm toán P.411, nhà U2 (6 tầng) – Phó bí thư liên chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán. Facebook: Lee Ha Won.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI
Mọi nội dung liên quan đến hoạt động của đoàn TNCS HCM trường ĐHTM, sinh viên có thể tham khảo và cập nhật tại fanpage của đoàn trường theo đường link:
https://www.facebook.com/DoanThanhNienDhThuongMaiHn/

TT Thời gian Nội dung Cấp tổ chức
1 T09/2018 Chào Tân sinh viên K54 – Đoàn Trường ĐHTM- Phòng CTSV
2 T9/2018 Open Tour – Giới thiệu về Trường cho SV K54 – ĐTN – HSV Trường
3 T9/2018 Hoạt động văn thể cho sinh viên K54 tại Hà Nam: bóng đá nam, bóng đã nữ, kéo co, đá cầu – Đoàn Trường ĐHTM
4 T10/2018 Sinh viên 5 tốt – Thành Đoàn HN
5 T10/2018 Bóng ném nam sinh viên ĐH Thương MạiCầu lông sinh viên ĐH Thương Mại – Bộ môn GDTC- Đoàn Trường ĐHTM
6 T11/2018 Giải bóng ném Văn phòng phẩm Hồng Hà – Liên đoàn Bóng ném Việt Nam
7 T12/2018 Giao lưu văn nghệ sinh viên K54 học tập tại Hà Nam – Đoàn Trường ĐHTM
8 T12/2018 Giải Taekwondo sinh viên Hà Nội – Hội SV TP Hà Nội
9 T01/2019 Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG – Trung ương Hội sinh viên VN
10 T01/2019 Hoạt động tình nguyện của các LCĐ – Đoàn Trường ĐHTM- Các Liên chi Đoàn

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2018

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>