GIỚI THIỆU VỀ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại, tiền thân là Khoa Hạch toán được thành lập từ năm 1984. Với bề dày lịch sử, Khoa đã trở thành một trong những Khoa chuyên ngành hàng đầu về đào tạo Kế toán – Kiểm toán trong các trường Đại học khối kinh tế của Việt Nam. Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa và các thế hệ giảng viên đã nỗ lực không ngừng trong mọi hoạt động. Trong những năm vừa qua, Khoa đã vinh dự được nhận các bằng khen của Thủ tưởng chính phủ, bằng khen Bộ Trưởng về những thành tích cao đã đạt được trong hoạt […]

Xem thêm


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA 1.   PGS. TS. Phạm Đức Hiếu                              Trưởng Khoa 2.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Phương            Phó trưởng Khoa 3.  Ths. Đỗ Thùy Linh                                            Thư ký Khoa                   BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.  TS. Hoàng Thị Bích Ngọc           Trưởng bộ môn 2.  TS. Phan Hương Thảo            […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Văn Giao

LÝ LỊCH KHOA HỌC Thông tin cá nhân 1 Họ vàTên:   Nguyễn Văn Giao 2 Năm sinh:  1960 3 Nam/Nữ:  Nam 3 Học hàm: Năm đạt học hàm: Họcvị:  Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2016   2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp   Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1986   Tiến sỹ ĐH Thương mại Quản lý Kinh tế 2016     3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1986 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại   4. Các công trình khoa học được công bố […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Đặng Thị Thư

I. Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên:   Đặng Thị Thư 2 Năm sinh:  1965 3 Nam/Nữ:  Nữ 3 Học hàm:Năm đạt học hàm: Họcvị:  Thạc sĩ                      Năm đạt họcvị: 1999  II. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1987 Thạc sỹ ĐH Thương mại Kinh tế các ngành sx và dịch vụ 1999  3. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1988 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại Thuong mai University      4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC      1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai 2. Năm sinh:     02/12/1987 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thống kê kinh tế – xã hội   2009 Thạc sỹ Trường đại học Thương Mại Quản lý kinh tế   2013           6. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 2009- nay Giảng viên Thống kê Đại học Thương mại Thuong mai University   […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Trần Ngọc Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: Trần Ngọc Trang 2. Năm sinh:     25/11/1983 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Tiến sỹ                                                Năm đạt học vị: 2014 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2007 Thạc sỹ Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2008 Tiến sỹ Trường đại học tổng hợp quản lý kinh tế Matxcơva – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Hoàng Thị Tâm

1.      Thông tin cá nhân 1. Họ và tên: HOÀNG THỊ TÂM 2. Năm sinh: 1981                                                                                                                                      3. Nam/Nữ: Nữ 4.  Học hàm: Học vị:  Thạc sỹ 2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán DNTM 2003 Thạc sỹ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2012 Tiến sỹ         3. Quá trình công tác Thời gian (từ năm … đến năm…) Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác   2003 – 2008 Kế […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Tô Thị Vân Anh

Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên: TÔ THỊ VÂN ANH   2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ: Nữ   3 Học hàm:                                 Năm đạt học hàm: Học vị: Thạc sĩ kinh tế             Năm đạt học vị: 2013              2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2009 Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2013              3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác T10/2009 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Phạm Thị Thu Hoài

1. Thông tin cá nhân Họ và Tên: PHẠM THỊ THU HOÀI Năm sinh:  1987 Nam/Nữ: Nữ         Học vị: Thạc sĩ kinh tế                              Năm đạt học vị: 2011 2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2008 Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2011 3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác T10/2008 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán 4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực: – […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Đặng Văn Lương

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: ĐẶNG VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1960 Nơi sinh: Hà Tĩnh Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nước nhận học vị: 1998, Nga Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm: 2006 Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại Email: vanluongtk@gmail.com II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy Nơi đào tạo: Trường […]

Xem thêm