KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ỦNG HỘ TÂM DỊCH BẮC GIANG

Trong bối cảnh “ chống dịch như chống giặc “, ngày đêm những chuyến xe chở yêu thương và sức mạnh vẫn đều đều lăn bánh hướng về với vùng dịch. Chúng tôi!! Khoa KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Trường Đại học Thương mại, với truyền thống tương thân tương ái, “ lá lành đùm lá rách” được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đã cùng chung tay gửi đến chuyến xe đó cả những hiện vật, tình cảm và những lời động viên. Món quà bao gồm 1500 khẩu trang N95, 7500 đơn vị thuốc cho Bệnh viên dã chiến số 1 Bắc Giang. Mong rằng tập thể Y, Bác sỹ và những người dân Bắc Giang sẽ sớm […]

Xem thêm


LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Trong không khí hân hoan, náo nức của thầy và trò Trường Đại học Thương mại hướng về lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, được sự đồng ý của Đảng Uỷ, BGH nhà trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán thương nghiệp được thành lập vào ngày 26 tháng 11 năm 1984. Từ năm 1992, thực hiện chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng và Nhà […]

Xem thêm


HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẰNG TNĐH BẰNG CAO CẤP NHẤT CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/BẰNG HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP NƯỚC NĂM 1 TS. Nguyễn Tuấn Duy 1/11/1956 Kinh tế 1984 Tiến sĩ Kế toán 2000 C 2 PGS.TS. Đoàn Vân Anh 2/28/1969 Kế toán 1990 Tiến sĩ Kế toán 2005 C 3 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương 8/20/1977 Kế toán 1999 Tiến sĩ Kế toán 2015 TOEFL 2012 4 TS. Trần Hải Long 7/10/1976 Kế toán 1998 Tiến sĩ Kế toán 2011 Ngôn ngữ Anh 2010 5 PGS.TS. Hà Thị Thuý Vân 12/14/1980 Kế toán 2012 Tiến sĩ Kế […]

Xem thêm


QUYẾT ĐỊNH VỀ KHẢO THÍ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Số:   371/QĐ-ĐHTM-KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 22  tháng 5 năm 2014        QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI   Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ […]

Xem thêm


PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Phần 1: Qui định về hình thức trình bày đề cương Tên học phần: (Tên tiếng Anh) Mã học phần: RAUD1221 Số tín chỉ: 3 (36,9) Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)            Điều kiện học phần: Học phần tiên quyết:                                                Mã học phần: Học phần học trước:                                            Mã học phần: FACC 0411 Điều kiện khác: Đánh giá: – Điểm chuyên cần: 10%                                  – Điểm thực hành:           30%                                  – Điểm […]

Xem thêm


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN   PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI   Các phương pháp giảng dạy hiện đại ở bậc đại học hiện nay, có thể nói, đang được thực hiện theo các xu hướng: phát huy tính tích cực của quá trình nhận thức; cụ thể hóa và công nghệ hóa các phương pháp giảng dạy. Các phương pháp này không chỉ đòi hỏi giảng viên truyền đạt tri thức cho sinh viên mà còn giảng dạy cho sinh viên biết cách sáng tạo, tự tìm ra tri thức mới. Giảng viên không phải là người cung cấp thông tin đơn thuần mà là người vận dụng các công nghệ, phương pháp hiện […]

Xem thêm


KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN    KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHTM ngày 4/1/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM)             Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học và Chương trình hành động của Trường Đại học Thương mại triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết trên; Căn […]

Xem thêm