BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN , ĐẠI DIỆN CÁC TCXH-NN VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 

 

 

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN , ĐẠI DIỆN CÁC TCXH-NN VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

 

Căn cứ vào yêu cầu của nhà trường về quy trình rà soát chương trình đào tạo, Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, đại diện các TCXH – NN về chất lượng chương trình đào tạo chính quy ngành kế toán.

 1. Mục đích.

   – Tham khảo ý kiến các nhà khoa học, giảng viên, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để rà soát chương trình đào tạo trên các nội dung: căn cứ xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, cấu trúc, thời lượng chương trình, nội dung và đề cương chi tiết chương trình đào tạo

– Có được thêm một kênh thông tin chính thức để giúp cho Nhà trường, các Khoa Kế toán Kiểm toán trong việc bổ sung, hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

– Thông qua việc lấy ý kiến của các nhà khoa học, giảng viên và các đối tượng sử dụng lao động, Khoa Kế toán Kiểm toán xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội

 1. Yêu cầu.

Nhằm thực hiện mục đích trên, việc lấy ý kiến phản hồi  của các nhà khoa học, giảng viên và các tổ chức xã hội về chương trình đào tạo phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

– Các đối tượng lấy ý kiến  hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc đưa các ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo

– Ý kiến về chương trình đào tạo phải được tổng hợp khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

– Đảm bảo thực hiện đúng đối tượng lấy ý kiến, nội dung và tiến độ thời gian khảo sát.

 1. Quy trình tổ chức và thời gian thực hiện.

Khoa Kế toán Kiểm toán lập danh sách các đối tượng cần khảo sát (đảm bảo đủ đối tượng và số lượng người khảo sát)

Khoa Kế toán Kiểm toán tổng hợp ý kiến và lập báo cáo tổng hợp ý kiến đánh giá của các đối tượng được khảo sát vào tháng 5 năm 2016

Phiếu lấy ý kiến được lưu tại Khoa ít nhất 3 năm

 1. Quá trình triển khai.

– Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức họp phân công các thành viên liên hệ với các chuyên gia, các tổ chức xã hội, các giảng viên để lên danh sách lấy ý kiến

– Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến

– Lập bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia, giảng viên và các tổ chức xã hội và nộp báo cáo về Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

– Lưu ý kiến nhận xét

Các khoa đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể giáo viên trong khoa về mục đích, yêu cầu, kế hoạch và ý nghĩa của đợt khảo sát chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

 1. Tổng hợp ý kiến

 Về căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo:

               Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của đại học Thương mại được xây dựng trên các căn cứ cụ thể, phù hợp với các quy định hiện hành về đào tạo chính quy trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

               Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Mục tiêu của chương trình  đào tạo được thể hiễn rõ cả về kiến thức, kỹ năng và năng lực của học viên sau khi được cấp bằng đại học. Mục tiêu xác định phù hợp với quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

               Cấu trúc của chương trình đào tạo:

Cấu trúc chương trình đào tạo là phù hợp với các học phần trong chương trình, sắp xếp các khối kiến thức tương đối khoa học, hợp lý, phù hợp với thời lượng của các học phần, đảm bảo đúng quy định đào tạo chất lượng cao của Bộ GD&ĐT

               Thời lượng của chương trình đào tạo

Thời lượng toàn khóa và của từng học phần được thể hiện rõ trong chương trình đào tạo, phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu của đề án.

Kế hoạch đào tạo được phân bổ rõ ràng trong các kỳ, số tín chỉ trong các kỳ tương ứng nhau.

               Nội dung của chương trình đào tạo

Nội dung của chương trình đào tạo về cơ bản đáp ứng mục tiêu đào tạo, phù hợp với đào tạo trình độ Đại học ngành kế toán. Đảm bảo tính hiện đại và cập nhập chương trình quốc tế để tăng chất lượng đầu ra cho sinh viên, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập

               Đề cương chi tiết các học phần

Đề cương chi tiết của các học phần thể hiễn rõ những điểm cơ bản như: số tín chỉ, mục tiêu và mô tả tóm tắt nội dung của từng học phần, yêu cầu đối với học viên, đơn vị phụ trách giảng dạy từng học phân, phân công các giảng viên tham gia giảng dạy cho từng học phần, nôi dung chi tiết có phân bổ thời gian cụ thể, các phương pháp đánh giá, các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học, các tài liệu tham khảo

               Các góp ý đề xuất rà soát chương trình đào tạo

– Môn học Nhập môn tài chính tiền tệ không nên để thành 2 môn như hiện nay có thể rút ngắn chỉ là 1 học phần 3 Tín chỉ

– Nên tăng thời lượng thực hành trong từng môn học để sinh viên có kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn, đặc biệt là các môn chuyên ngành. Nên tăng thời lượng sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ 3 của chương trình đại học để các em được làm quen với môi trường làm việc để hiểu rõ hơn các vấn đề lý thuyết được học trong sách vở.

 • Học phần Nguyên lý kế toán cần chuyển sang Kiến thức cơ sở ngành không nên để ở phần Kiến thức ngành như hiện nay
 • Trong phần các học phần bắt buộc của ngành (chuyên ngành) cần chuyển các môn không thuộc chuyên ngành như Kinh tế doanh nghiệp thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Thống kê kinh doanh ra và chuyển vào phần Kiến thức bổ trợ
 • Trong phần các học phần tự chọn của ngành (chuyên ngành) cần chuyển môn không thuộc chuyên ngành như Quản trị tài chính ra và chuyển vào phần Kiến thức bổ trợ
 • Cần bổ sung thêm các học phần tự chọn để sinh viên có nhiều cơ hội chọn đầy đủ các kiến thức cần thiết
 • Bổ sung học phần “Internship” cho sinh viên năm thứ 3
 • Bổ sung học phần “Thực hành kế toán máy” vào chương trình đào tạo chính quy

Kết Luận chung:

Chương trình đào tạo hệ chính quy chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp của Khoa Kế toán Kiểm toán, trường ĐHTM hiện tại đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đặt ra trong đào tạo trình độ đại học ngành kế toán, chương trình xây dựng khoa học, hợp lý đáp ứng được nhu cầu người học và người sử dụng lao động. Chương trình có thể đạt được chất lượng tốt hơn sau khi rà soát lại theo ý kiến nhận xét của các nhà khoa học, giảng viên và các tổ chức xã hội.

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08  năm 2016

                                                                                                               TRƯỞNG KHOA

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>