Lý lịch khoa học – TS. Đặng Văn Lương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐẶNG VĂN LƯƠNG Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1960 Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sỹ Năm, nước nhận học vị: 1998, Nga
Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm: 2006
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Thống kê – Phân tích, Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại
Email: vanluongtk@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành học: Thống kê

Nước đào tạo: Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 1981

Bằng đại học 2:                                                              Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                                  Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tiến sĩ chuyên ngành: Thống kê                                     Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo:  Cộng hòa Liên Bang Nga

– Tên luận án: Phân tích thống kê sự phát triển của ngành thương mại Việt nam trong giai đoạn đổi mới kinh tế

 

  1. Ngoại ngữ: Tiếng Nga                              Mức độ sử dụng: Thành thạo

Tiếng Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

1981 – 1994 Đại học Thương Mại Giảng viên
1994 – 1998 Liên Bang Nga Nghiên cứu sinh
1998 – 2000 Đại học Thương Mại Giảng viên
2001 – 2004 Liên Bang Nga Thực tập sinh
2005 – nay Đại học Thương Mại Giảng viên – Trưởng bộ môn Thống kê – Phân tích

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTM 2008-2009 Cấp bộ Chủ nhiệm
2 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch ở Việt Nam trong điều kiện áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch 2010-2011 Cấp bộ Chủ nhiệm
3 Xác định tỷ lệ hao hụt muối trong quá trình vận chuyển 1989 Cấp bộ Thành viên
4 Quy hoạch mạng lưới thương mại Thành phố Hà Nội 1985 Cấp bộ Thành viên
  1. Sách giáo trình:

2.1 Tên giáo trình: Nguyên lý thống kê

Tên tác giả: Chủ biên: TS. Đặng Văn Lương

Cho chuyên ngành đào tạo chính: Kế toán

Loại học phần (bắt buộc/tự chọn; đại cương/cơ cở/ngành/chuyên ngành) bắt buộc

2.2 Tên giáo trình: Phân tích kinh tế doanh nghiệp

Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng

Thành viên tham gia biên soạn

  1. Sách tham khảo

Tên sách: Phân tích thống kê: lý thuyết và ứng dụng

Tham gia TS. Đặng Văn Lương

Nhà xuất bản. THỐNG KÊ.  Năm xuất bản:  2015.

  1. Bài viết cho hội thảo, tạp chí

TT

Tên công trình Năm công bố

Tên tạp chí

1 Sự phát triển của ngành thương mại Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường 1999 Nghiên cứu thị trường, Đại học Thống kê Mockva
2 Vận dụng hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt nam 2003 Công trình NCKH của Bộ môn Thống kê kinh tế vĩ mô, Đại học Thống kê Mockva
3 Thu thập thông tin thống kê xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2010 Thông tin và dự báo kinh tế
4 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ 2010 Thông tin và dự báo kinh tế
5 Vận dụng phương pháp chỉ số – Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích thống kê XNK hàng hóa 2010 Thông tin và dự báo kinh tế
6 Khả năng áp dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động giá trị xuất nhập khẩu 2012 Con số và sự kiện
7 Phương pháp xác định giá trị tài sản cố định có đến cuối năm theo giá so sánh để tính tốc độ tăng TSP 2014 Thông tin và khoa học thống kê
8 Tính chỉ số tổng hợp bình quân từ các chỉ số riêng biệt 2014 Con số và sự kiện
9 Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 2006-2013 và ảnh hưởng của biến động giá cả 2015 Con số và sự kiện
10 Phân tích năng suất lao động và ảnh hưởng của năng suất lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006 – 2013 2015 Quản lý kinh tế
11 Phân tích ảnh hưởng của tăng năng suất lao động của GDP của Việt Nam 2015 Tạp chí khoa học thương mại
12 Vận dụng phương pháp chỉ số trong phân tích thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa 2017 Con số sự kiện
13 Năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 2017 Thông tin và khoa học thống kê

                                           

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>